วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบโอเน็ตปีนี้ที่จะต้องสอบให้เดือนกุมภาพันธ์ ปี53

นั้นก็คือ อ.สาธิตต่างๆนั้นเองจ้า แหม คนใกล้ตัวจริง ๆ

โดยอ.อุทุมพร จามรมาน บอกว่า ที่ผ่านมาข้อสอบ โอเน็ต ได้เชิญ

อ.ในเขต สพฐ มาออก พบว่าข้อสอบเน้นความจำมากเกินไป

ดังนั้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะเป็นคนออกข้อสอบจ้า(PS. ปีกูซวยทุกที ตั้งแต่อีแกตอีแพต โฮกก ก ToT)

ไม่มีความคิดเห็น: